പോസിറ്റീവായിരിക്കാൻ ഈയൊരു കാര്യം മതി || Law of attraction

1 Просмотры
Издатель
The Importance of Staying Positive

Malayalam affirmations - created this channel to share one of the greatest secrets of the universe, and the secret is, we literally create our reality! We are all governed by a set of Universal Laws, and these laws were created by GOD, to aid us in creating the life we desire. One of these laws is known as the "Law Of Attraction", or the law of "Reaping and Sowing". This law simply states, whatever you give out in Thought, Word, Feeling, and Action is returned to us. Whether the return is negative, or positive, failure or success

If you would like to support Please subscribe
Thanks

OUR VIDEOS

പവർഫുൾ മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിങ് || Do this before sleep


8- അഫർമേഷൻസ് For Life Change


ആകർഷണ നിയമം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ?! Key To low of attraction


മോർണിംഗ് അഫർമേഷൻസ് Malayalam


VISUALIZATION Hidden Power Revealed | എന്തും സാധ്യം


സ്വയം ബ്രൈൻവാഷ് ചെയ്ത പുതിയൊരാളാകാം, Brainwash yourself


ഇത് അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കൂ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ ആളാവില്ല


money affirmation malayalam, പണം നിരന്തരം ലഭിക്കാനുള്ള അഫർമേഷൻ


Malayalam affirmation for powerful confidence |പവർഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ന് അഫർമേഷൻ


വിജയത്തിനായ് അഡിക്ഷന്‍സ് ഒഴിവാക്കാം || TIME TO RECOVER


Malayalam Self Affirmation - നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കി
Категория
Телеспектакли
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика