സുരയ്ക്ക് ലോക്കിട്ട് പ്രസീതയുടെ പുതിയ ഫോണ്‍ തെളിവ്... | K surendran Praseetha Phone Call

0 Просмотры
Издатель
#CKJanu #Kodakara #Phonecall #TrendingNews #PRPraveen #പ്രവീണ്‍ #TheJourno
സുരയുടെ അടപ്പിളക്കി
ഫോണ്‍ റെക്കോഡുമായി പ്രസീത പിന്നെയും


#WeWithLakshadweep #SaveLakshadweep #StandWithLakshadweep #Lakshadweep #RevokeLDAR
#BJP_Fears_SocialMedia #OxygenShortage #OxygenCylinders #Oxygen #PMCares #OxygenCrisis #ModiResign #ModiMustResign #ModiKaVaccineJumla #FarmLaws_NextPandemic #Modi #YogiAdityanath #Resign_PM_Modi #AmitShah #WhoFailedIndia #भाषणबाज_मोदी #ModiMadeDisaster #BJP #GodiMedia #COVID19 #COVIDSecondWave #CoronaVirus #ModiFailsIndia #ModiMadeDisaster #ModiGovtSeNaHoPayega #FailedPMModi #BjpDestroyedIndia #ModiMadeDisaster

Subscribe the Backup Channel


For More News Updates Visit
Категория
Российские фильмы
Комментариев нет.